Al spelenderwijs leert men.

We doen het allemaal wel eens, de één meer dan de ander. We spelen een spelletje op onze smartphone tussen de bezigheden door, beleven grootse avonturen in de vorm van console of PC-games en zitten gezellig met vrienden en familie aan tafel met een kaart of bordspel. Het spelen van spelletjes is iets dat ons al jaren bij elkaar brengt en het digitale tijdperk heeft hier veel ontwikkeling in voortgebracht. Maar naast het bieden van alleen entertainment worden spelletjes vanaf kleins af aan al gebruikt om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, ook nu is dit niet anders.

Serious Gaming.

Serious Gaming is een vorm van gamen die de laatste jaren steeds meer naar voren is getreden en steeds verdere ontwikkeling geniet. Niet gek als je bedenkt dat er een aantal grote voordelen zit aan het digitaal leren van nieuwe vaardigheden en bestaande vaardigheden verder te kunnen ontwikkelen. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld Serious Gaming inzetten om het personeel op te leiden of intern om te scholen voor nieuwe functies of kan personeel getest worden op hun vaardigheden voor de functies die zij al beoefenen. Maar ook voor brandveiligheidstrainingen, EHBO en het oefenen van calamiteiten biedt Serious Gaming een uitkomst. Het is namelijk veel al mogelijk om trainingen locatie onafhankelijk aan te bieden via een cloud platform wat een hoop geregel, tijd en geld scheelt. Wanneer er bij Serious Gaming fouten worden gemaakt dan is er weinig aan de hand, niemand loopt gevaar en de gevolgen zijn alleen dat de training opnieuw gedaan moet worden. Net zo vaak als maar nodig is zonder enig risico.

Serious Gaming in de zorg.

Binnen de zorg mag Serieus Gaming een echte life-safer worden genoemd want dankzij Serious Gaming in de zorg kan zorgpersoneel op verschillende vlakken snel en risico vrij worden opgeleid en getraind in het uitvoeren van verschillende taken. Hierbij kun je denken aan het doen van een hart operatie of het verwijderen van een tumor. Maar er zijn andere gebieden binnen de zorg waarin Serious Gaming een grote rol kan hebben in het voortbrengen van betere zorg. Therapie na een traumatische ervaring kan worden aangevuld met een simulatie daarvan om de patiënt deze onder begeleiding te laten herbeleven om zo beter grip te krijgen op zijn of haar trauma. Familieleden kunnen ervaren hoe het is om aan dementie te leiden en zo leren betere zorg voor hun geliefden te kunnen bieden. En ambulancepersoneel kan trainen in hoe om te gaan met verschillende situaties bij ongevallen.

Er zijn zoveel manieren waarop Serious Gaming in de zorg kan bijdragen aan het opleiden en trainen van bekwaam en betrouwbaar zorgpersoneel en familieleden van zieken maar ook patiënten zelf kunnen middels Serious Gaming in de zorg getraind worden in het omgaan met mentale of fysiek letsel.