Opslag Uithoorn nog steeds?

      Geen reacties op Opslag Uithoorn nog steeds?
opslag uithoorn

Er is al hele tijd de vraag is de opslag Uithoorn nog wel in Uithoorn. Jazeker hij staat er nog steeds. Waar die staat is die voor de meeste mensen onbekend. Dat is natuurlijk wel logisch. Het is zo dat in Uithoorn steeds vaker dat er dingen worden bekeken dus dat het zomaar ergens is gegooid wordt. Het is daarom van belang dat je het in de opslag Uithoorn doen. 

opslag uithoorn

geschiedenis van Uithoorn. 

Rond het rechthuis is in de loop der tijd een kleine nederzetting ontstaan, die de naam Uithoorn kreeg. circa 1 kilometer ten noorden hiervan lag destijds grotere buurtschap Thamen. De bestaansmiddelen bestonden uit landbouw en veeteelt. Het eerste werd door de gestage bodemdaling steeds moeilijker. Vanaf circa 1600 nam turfwinning in betekenis toe. Als gevolg hiervan ontstonden grote veenplassen, die eerst veel later ingepolderd worden. Bij de inval van de Franse troepen in 1672 kwam Uithoorn aan de frontlinie te liggen. Er werden versterkingen opgeworpen; de huidige straatnaam Schans herinnert hier nog aan. Toen Nederland deel uitmaakte van het Eerste Franse Keizerrijk werden Thamen in Uithoorn per 1 januari 1812 samengevoegd tot een gemeente Uithoorn. Hierdoor is Uithoorn heel bekend geworden in Nederland